User Tools

Site Tools


2883---t-a-bromocresolla-gi

Đỏ tía bromocresol
BromcresolPurple.png
Danh pháp IUPAC 4,4'-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)- bis(2-bromo-6-methylphenol)
Tên khác 5',5''-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
Nhận dạng
Số CAS 115-40-2
PubChem 8273
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Bề ngoài Bột màu đỏ tía
Điểm nóng chảy 241 - 242 °C (phân hủy)
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước < 0,1 %
Các nguy hiểm
NFPA 704

NFPA 704.svg

0

1

0

 

Chỉ dẫn R R36/37/38
Chỉ dẫn S S26, S36
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Đỏ tía bromocresol (BCP) hay 5',5"-dibromo-o-cresolsulfophthalein là một chất chỉ thị pH. Dung dịch thông dụng nhất của nó là ở nồng độ 0,04% trong nước.

Đỏ tía bromocresol (pH indicator)
pH dưới 5,2 pH trên 6,8
vàng tím

Bên cạnh chức năng chỉ thị màu, đỏ tía bromocresol còn được dùng trong phòng thử nghiệm y học để đo albumin.

Bản mẫu:InChI

2883---t-a-bromocresolla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)