User Tools

Site Tools


2901--n-m-ch-yla-gi

Nậm Chảy là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Xã Nậm Chảy nằm trên cao nguyên cổ Bắc Hà thuộc dãy Tây Côn Lĩnh.

Xã Nậm Chảy nằm ở phía tây của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 30 km.

Năm 1981, hai thôn Hen Tà, Lùng Pao của xã Nậm Chảy sáp nhập vào xã Lùng Vai[3].

Hiện nay xã Nậm Chảy gồm các thôn: Cụm Ré, Cốc Ngù, Sảng Lùng Phìn, Lùng Phìn A, Củi Pao Phìn, Sí Giàng Phìn, Lao Chải, Nậm Chảy, Cốc Râm A, Cốc Râm B, Gia Khâu A, Gia Khâu B, Mào Phìn và Sấn Pản. Sín chải.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Nậm Chảy. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  3. ^ Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
2901--n-m-ch-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)