User Tools

Site Tools


2917--pha-longla-gi

Pha Long là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Pha Long nằm ở phía đông bắc của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lị 22 km.

Năm 1981, xã Lao Táo sáp nhập vào xã Pha Long[2].

Hiện nay xã Pha Long gồm các thôn: Sín Chải, Tả Lùng Thắng, Sả Chải, Lồ Cô Chin, Pha Long 1, Pha Long 2, Nì Xỉ 1, Nì Xỉ 2, Nì Xỉ 3, Nì Xỉ 4, Lao Táo, Lao Mao Chải, Na Măng, Suối Thầu, Pao Pao Chải, Lồ Suối Tủng, Lũng Cáng.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Pha Long. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ a ă Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2917--pha-longla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)