User Tools

Site Tools


2928--t-gia-kh-ula-gi

Tả Gia Khâu là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Tả Gia Khâu nằm ở phía đông của huyện Mường Khương, cách huyện lị 32 km.

Ranh giới tự nhiên của xã Tả Gia Khâu với các xã thuộc huyện Si Mai Cai là sông Chảy.

Năm 1981, xã Thải Giàng Sán sáp nhập vào xã Tả Gia Khâu[2].

Hiện nay xã Tả Gia Khâu gồm các thôn: Tả Gia Khâu, La Hờ Súng, Thải Giàng Sán, Lũng Thắng, La Hờ, Na Măng, Vũ Hà (Sín Chải B), Lao Tô Chải, Pạc Tà, Sín Pao Chải, Lao Chải, Sảng Chải.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Tả Gia Khâu. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ a ă Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2928--t-gia-kh-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)