User Tools

Site Tools


2929--chi-song-qula-gi

Chi Song quả (danh pháp: Amphicarpaea) là một chi thực vật có hoa thuộc họ Đậu. Nó thuộc phân họ Đậu.

Các loài thuộc chi:

Chi Song quả thuộc phân tông Glycininae, có quan hệ gần với chi Đậu tương Glycine và chi Teramnus:[4]

2929--chi-song-qula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)