User Tools

Site Tools


2939--qu-ng-ph-th-tr-nla-gi

Quảng Phú là thị trấn, huyện lị của huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk. Quảng Phú nằm trên tỉnh lộ 8 cách Buôn Ma Thuột 15 km về hướng Bắc. Đây là thị trấn duy nhất của Việt Nam nằm sát kề bên một miệng núi lửa, là núi lửa Cư M'gar đã tắt, có niên đại từ thế Holocen.

Quần thể các miệng núi lửa ở Cư M'gar là đặc trưng và có hình dạng rõ rệt nhất trong số ít các núi lửa trên đất liền tại Việt Nam.

Thị trấn Quảng Phú được thành lập ngày 9/1/1998 trên cơ sở 1.007 ha diện tích tự nhiên và 8.568 nhân khẩu của xã Quảng Phú (sau là xã Quảng Tiến). Đây là địa bàn trung tâm, có truyền thống cách mạng, hệ thống chính trị ổn định với tiềm lực vững về kinh tế, nguồn nhân lực dồi dào, nhận thức xã hội tương đối cao… nên có nhiều khả năng để phát triển bền vững.

Quá trình hình thành và phát triển 10 năm qua của thị trấn Quảng Phú luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar cùng sự đoàn kết, nhất trí trong tổ chức, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thị trấn. Nhờ đó, Thị trấn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Trong quá trình phát triển, cơ cấu kinh tế của địa phương đã dần chuyển biến theo hướng tích cực. Tỉ trọng Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ hàng năm đều tăng. Những tiến bộ của công nghệ đã được ứng dụng kịp thời vào phục vụ sản xuất và đời sống. Năm 1998, số lượng các cơ sở Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ rất ít, Sau 10 năm phát triển, hiện nay đã có 123 cơ sở Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, 651 cơ sở, Thương mại – Dịch vụ với nhiều chủng loại ngành nghề, đáp ứng các nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tích lũy xã hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất trên cơ sở những thành tựu của khoa học kỹ thuật được thực hiện thường xuyên nên năng suất, chất lượng, sản phẩm đều tăng. Đặc biệt, các mô hình trồng xen canh cà phê, tiêu, cây ăn trái được triển khai thực hiện có hiệu quả, năng suất cà phê đạt trung bình 30 tạ/ha. Mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp được áp dụng đã cho những kết quả nhất định. Công tác phòng trừ dịch bệnh được thực hiện tốt nên dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng ít xảy ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng thu nhập kinh tế và bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn không ngừng tăng. Từ tổng thu nhập 64,24 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người 4,7 triệu đồng năm 1998 đã tăng lên 219,7 tỷ đồng và 14,5 triệu đồng năm 2007. Tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn đã được quy hoạch, xây dựng ngày càng đồng bộ. Tỉ lệ thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đến nay số thu ngân sách đã đảm bảo phục vụ cho công tác chi trên địa bàn và có tích lũy.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm phát triển. Các đối tượng chính sách được quan tâm chăm sóc, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những kết quả nhất định. Đến năm 2000, thị trấn đã xóa hết hộ đói. Đến năm 2007, số hộ nghèo còn 5,6% tổng số hộ trên địa bàn. Toàn bộ các hộ nghèo đã được cấp sổ, cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí và được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Nhà nước.

Không bằng lòng với những kết quả đó, trong xu thế hội nhập và phát triển, từ nay đến năm 2012, thị trấn Quảng Phú phấn đấu đạt được những mục tiêu cao hơn nữa. Thị trấn tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ và nông nghiệp. Trong đó, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp chiếm 42%, nông nghiệp chiếm 21%, Thương mại – Dịch vụ chiếm 37%, mức tăng trưởng bình quân đạt 16%/năm, bình quân thu nhập đầu người đạt 30 triệu đồng. Giảm số hộ nghèo còn 1% và trên 93% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

2939--qu-ng-ph-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)