User Tools

Site Tools


2942--t-ng-i-chla-gi

Tả Ngải Chồ là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Tả Ngải Chồ nằm ở phía bắc của huyện Mường Khương, cách huyện lị 15 km.

Xã Tả Ngài Chồ hiện gồm các thôn: Thàng Chư Pến, Máo Chóa Sủ 1, Máo Chóa Sủ 2, Tả Lù, Sín Chải A, Sín Chải B, Sừ Ma Tủng A, Sừ Ma Tủng B, Hoàng Phì Chải, Xà Khái Tủng, Bản Phố, Lùng Vùi.

Năm 1981, xã Sư Ma Tủng sáp nhập vào xã Tả Ngải Chồ[2].

2942--t-ng-i-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)