User Tools

Site Tools


2956--tung-chung-phla-gi

Tung Chung Phố là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Tung Chung Phố nằm ở phía bắc của huyện Mường Khương, cách huyện lị 3,5 km.

Năm 1981, xã Tùng Lâu và hai thôn Tả Chu Phùng và Tù Chả của xã Tả Chu Phùng sáp nhập vào xã Tung Chung Phố[4].

Năm 2010, một phần lãnh thổ của xã Tung Chung Phố (gồm 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 người) được sáp nhập vào xã Mường Khương để thành lập thị trấn Mường Khương[1].

Hiện nay xã Tung Chung Phố gồm các thôn: Dì Thàng, Tả Chu Phùng, Páo Tủng, Văng Leng, Lũng Pâu 1, Lũng Pâu 2, Nản Tiểu Hồ, Cán Hồ A, Séo Tủng, Vả Thàng.

Năm 2004, xã Tung Chung Phố có dân số 3.468 người, gồm các dân tộc: Nùng (43 %), Kinh, Tày, Tu Dí, Pa Dí, H'Mông, Dao, Phù Lá, Thu Lao[2].

Năm 2010, sau khi chuyển 2.139 người về thị trấn Mường Khương, xã Tung Chung Phố có dân số 2.048 người[1].

  1. ^ a ă â b Nghị quyết số 43/NQ-CP năm 2010 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương – huyện lỵ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
  2. ^ a ă Thông tin về xã Tung Chung Phố. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  4. ^ Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
2956--tung-chung-phla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)