User Tools

Site Tools


2963---i-ng-i-b-cla-gi

Đại Đồng (tiếng Trung: 大同區; bính âm: Dàtóng Qū; Wade–Giles: Ta-t'ung Chü; Bạch thoại tự: Tāi-tông-khu) là một quận của thành phố Đài Bắc, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Quận nằm giữa tuyến tàu điện ngầm Đài Bắc-Hồng Tuyến và bờ đông của sông Đạm Thủy, và nằm giữa Đại lộ Công dân và đường Tông Dật Tiên. The Phần phía nam của quận trước vốn là Đại Đạo Trình, một trong những điểm định cư đầu tiên tại khu vực Đài Bắc hiện nay.[1] đẠI đỒNG cũng được coi là một quận thương mại của Đài Bắc.

2963---i-ng-i-b-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)