User Tools

Site Tools


2990--gi-ng-gi-ngla-gi

Gièng gièng hay giềng giềng, lâm vố, chan một hột (Butea monosperma) là một loài thuộc Chi Gièng gièng bản địa của nhiệt đới và cận nhiệt đới của tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á, phân bố từ Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, và miền tây Indonesia.[1]

  1. ^ a ă Butea monosperma (Lam.) Taub.”. Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Ngày 18 tháng 5 năm 2006. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2009. 
2990--gi-ng-gi-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)