User Tools

Site Tools


3002--s-n-bay-port-lincolnla-gi

Sân bay Port Lincoln (IATA: PLO[3], ICAO: YPLC) là một sân bay phục vụ Port Lincoln, một thành phố ở tiểu bang của Nam Úc của Úc. Sân bay có cự ly 10 km (6 dặm) phía bắc của Port Lincoln, gần thị trấn North Shields.[4]. Sân bay này thuộc sở hữu và điều hành bởi Hội đồng quận bán đảo Lower Eyre bán đảo. Đây là sân bay bận thứ nhì ở Nam Úc trong thời gian 2009/10, với 168.147 lượt hành khách được phục vụ.

3002--s-n-bay-port-lincolnla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)