User Tools

Site Tools


3024--quang-vinh-bi-n-h-ala-gi

Quang Vinh là phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường Quang Vinh thuộc khu trung tâm thành phố Biên Hòa Diện tích tự nhiên 109,84ha, chiếm 0,71% diện tích tự nhiên toàn thành phố. Địa giới hành chính tiếp giáp: Phía đông giáp phường Trung Dũng

Phía Tây giáp phường Bửu Long

Phía Bắc giáp phường Tân Phong

Phía Tây Nam giáp phường Hòa Bình qua đường Cách mạng tháng 8

Phía Nam và Đông Nam giáp phường Thanh Bình qua đường Cách mạng tháng 8 và đường Phan Đình Phùng

Phường Quang Vinh được chia thành 04 khu phố, trong đó

Khu phố 1: chia ra 16 tổ nhân dân

Khu phố 2: chia ra 14 tổ nhân dân

Khu phố 3: chia ra 18 tổ nhân dân

khu phố 4: chia ra 5 tổ nhân dân

3024--quang-vinh-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)