User Tools

Site Tools


3025--parambassis-altipinnisla-gi

High-finned glass perchlet
Tình trạng bảo tồn
Status iucn2.3 blank vi.svg
Thiếu dữ liệu (IUCN 2.3)
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class)

Actinopterygii

Nhánh Actinopteri
Phân lớp (subclass) Neopterygii
Phân thứ lớp (infraclass)

Teleostei

Nhánh Osteoglossocephalai
Nhánh Clupeocephala
Nhánh Euteleosteomorpha
Nhánh Neoteleostei
Nhánh Eurypterygia
Nhánh Ctenosquamata
Nhánh Acanthomorphata
Nhánh Euacanthomorphacea
Nhánh Percomorphaceae
Nhánh Carangimorpharia
Nhánh Ovalentariae
Họ (familia) Ambassidae
Chi (genus) Parambassis
Loài (species) P. altipinnis
Danh pháp hai phần
Parambassis altipinnis
Allen, 1982

Parambassis altipinnis là một loài cá thuộc họ Ambassidae.

  • Dữ liệu liên quan tới Parambassis altipinnis tại Wikispecies
  • Allen, G. 1996. Parambassis altipinnis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on ngày 4 tháng 8 năm 2007.
3025--parambassis-altipinnisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)