User Tools

Site Tools


3028--hi-p-h-i-b-ng-samoa-thu-c-mla-gi

Hiệp hội bóng đá Samoa thuộc Mỹ
OFC
Huy hiệu liên đoàn
Thành lập 1984
Gia nhập FIFA 1998
Gia nhập OFC 1998
Chủ tịch Pou Supapo

Hiệp hội bóng đá Samoa thuộc Mỹ (FFAS) là tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động bóng đá ở Samoa thuộc Mỹ. Hiệp hội quản lý đội tuyển bóng đá quốc gia nam và nữ, tổ chức các giải bóng đá như vô địch quốc gia và cúp quốc gia. Hiệp hội bóng đá Samoa thuộc Mỹ gia nhập FIFA và OFC cùng năm 1998.

3028--hi-p-h-i-b-ng-samoa-thu-c-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)