User Tools

Site Tools


3051--thuy-n-loanla-gi

Thuyền Loan (tiếng Trung: 荃灣區; bính âm: Quánwān Qū) là một trong 18 quận của Hồng Kông. Quận thuộc Tân Giới và có dân số là 275.527 người vào năm 2001. Cư dân trong quận chủ yếu tập trung tại Thuyền Loan và đây là quận có mật độ cư dân cao nhất tại Tân Giới. Một phần của Đô thị mới Thuyền Loan nằm trên địa bàn quận.

Quận được thành lập từ năm 1982 và bao gồm các khu vực thuộc quận Thuyền Loan và Quỳ Thanh hiện nay. Quỳ Dũng và đảo Thanh Y đã tách khỏi quận Thuyền Loan vào giữa thập kỷ 1980 và trở thành quận Quỳ Thanh.

3051--thuy-n-loanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)