User Tools

Site Tools


3066--acheilognathus-imfasciodorsalisla-gi

Acheilognathus imfasciodorsalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Cypriniformes
Họ (familia) Cyprinidae
Chi (genus) Acheilognathus
Loài (species) A. imfasciodorsalis
Danh pháp hai phần
Acheilognathus imfasciodorsalis
V. H. Nguyễn, 2001[1]

Acheilognathus imfasciodorsalis là loài cá nước ngọt thuộc họ Cá chép. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam.

  1. ^ Thông tin "Acheilognathus imfasciodorsalis" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 4 năm 2006.
  • Dữ liệu liên quan tới Acheilognathus imfasciodorsalis tại Wikispecies
3066--acheilognathus-imfasciodorsalisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)