User Tools

Site Tools


3071--tr-ng-h-ng-kh-ng-d-n-d-ng-qu-c-gia-ph-pla-gi

École nationale de l'aviation civile
Tên bản địa ENAC
Thông tin chung
Loại hình Phân khoa Đại học
Thành lập 1949
Thành viên France AEROTECH, Aerospace Valley, CGE
Tổ chức và quản lý
Giám đốc Marc Houalla
Nhân viên 950
Sinh viên 2000
Thông tin khác
Khuôn viên Rangueil
Vị trí Toulouse, Pháp
Biệt danh ENAC
Website www.enac.fr

Trường hàng không dân dụng quốc gia (tiếng Pháp: École nationale de l'aviation civile - ENAC) là một trong 5 phân khoa (Grandes Écoles) của trường France AEROTECH tại Pháp.

3071--tr-ng-h-ng-kh-ng-d-n-d-ng-qu-c-gia-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)