User Tools

Site Tools


3081--acheilognathus-kyphusla-gi

Acheilognathus kyphus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Cypriniformes
Họ (familia) Cyprinidae
Chi (genus) Acheilognathus
Loài (species) A. kyphus
Danh pháp hai phần
Acheilognathus kyphus
(Đ. Y. Mai, 1978)[1]

Acheilognathus kyphus là loài cá nước ngọt thuộc họ Cá chép. Đây là loài đặc hữu của Đông Á.

  1. ^ Thông tin "Acheilognathus kyphus" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 4 năm 2006.
  • Dữ liệu liên quan tới Acheilognathus kyphus tại Wikispecies
3081--acheilognathus-kyphusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)