User Tools

Site Tools


3085--institut-polytechnique-des-sciences-avanc-esla-gi

Institut polytechnique des sciences avancées
Tên bản địa IPSA
Thông tin chung
Loại hình Phân khoa Đại học
Thành lập 1961
Thành viên IONIS Education Group, Aerospace Valley
Tổ chức và quản lý
Giám đốc Francis Pollet
Nhân viên 40
Sinh viên 1500
Thông tin khác
Vị trí Ivry-sur-Seine, Toulouse, Pháp
Biệt danh IPSA
Website www.ipsa.fr

Trường IPSA, tên đầy đủ là Institut polytechnique des sciences avancées (Khoa học tiến bộ ở Ivry-sur-Seine và Toulouse), là một trong 16 phân khoa (Écoles d'enseignement supérieur privés) của Tập đoàn IONIS Giáo dục (IONIS Education Group) tại (Pháp).

3085--institut-polytechnique-des-sciences-avanc-esla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)