User Tools

Site Tools


3094--spelaeorchestia-koloanala-gi

Spelaeorchestia koloana, Kauaʻi cave amphipod hay ʻuku noho ana trong tiếng Hawai là một loài giáp xác nước ngọt duy nhất được tìm thấy ở Hawaii.[1] Nó là loài đặc hữu của các hang động trên Kauaʻi, Hawaii.[2][3]

3094--spelaeorchestia-koloanala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)