User Tools

Site Tools


3121--stygobromusla-gi

Stygobromus là một chi giáp xác Amphipoda sống ở đáy biển. Một số lớn các loài sinh sống ở Bắc Mỹ,[3] một số nhỏ các loài khác cũng có mặt ở Á-Âu.[4] Phần lớn loài sinh sống ở Bắc Mỹ sinh sống ở nơi không có tấm băng Laurentide, dù một vài loài dường như sống sót dưới băng.[5] Một số loài nằm trong sách đỏ ở mục loài bị đe dọa và loài dễ bị tổn thương; tất các các loài được liệt kê dưới đây là loài bản địa Hoa Kỳ. Một loài, S. lucifugus, bị tuyệt chủng.

Stygobromus gồm các loài sau:[6]

 • Stygobromus abditus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus ackerlyi Holsinger, 1978 (Georgia)
 • Stygobromus alabamensis (Stout, 1911)
 • Stygobromus albapinus Taylor & Holsinger, 2011 (Nevada)[7]
 • Stygobromus allegheniensis (Holsinger, 1967) (New York to West Virginia)
 • Stygobromus ambulans (F. Müller, 1846)
 • Stygobromus apscheronia (Derzhavin, 1945) (Azerbaijan)
 • Stygobromus araeus (Holsinger, 1969) VU[8] (Virginia)
 • Stygobromus arizonensis Holsinger, 1974 VU[9]
 • Stygobromus balconis (Hubricht, 1943) VU[10]
 • Stygobromus baroodyi Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus barri (Holsinger, 1967) VU[11]
 • Stygobromus barryi Holsinger, 1978 (Tennessee)
 • Stygobromus behningi (Birstein, 1948)
 • Stygobromus bifurcatus (Holsinger, 1967) VU[12]
 • Stygobromus biggersi Holsinger, 1978 (Virginia to Pennsylvania)
 • Stygobromus blinni Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus borealis Holsinger, 1978 (Vermont, New York)
 • Stygobromus boultoni Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus bowmani (Holsinger, 1967) VU[13]
 • Stygobromus canadensis Holsinger, 1980
 • Stygobromus carolinensis Holsinger, 1978 (North Carolina)
 • Stygobromus chamberlaini Ellis, 1941
 • Stygobromus cherylae Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus clantoni (Creaser, 1934) VU[14]
 • Stygobromus coeca (Dobraenu & Manolache, 1951)
 • Stygobromus coloradensis Ward, 1977
 • Stygobromus conradi (Holsinger, 1967) VU[15] (Virginia)
 • Stygobromus cooperi (Holsinger, 1967) VU[16] (West Virginia)
 • Stygobromus cowani Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus culveri Holsinger, 1978 (West Virginia)
 • Stygobromus cumberlandus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus curroae Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus dejectus (Holsinger, 1967) VU[17]
 • Stygobromus dentata (Hubricht, 1943)
 • Stygobromus dershavini (Behning, 1928)
 • Stygobromus dicksoni Holsinger, 1978 (Alabama, Georgia)
 • Stygobromus donensis (Martynov, 1919)
 • Stygobromus duplus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus elatus (Holsinger, 1967) VU[18]
 • Stygobromus elliotti Holsinger, 1974
 • Stygobromus emarginatus (Hubricht, 1943) VU[19] (Maryland, West Virginia)
 • Stygobromus ephemerus (Holsinger, 1969) VU[20] (Virginia)
 • Stygobromus estesi Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus exilis Hubricht, 1943
 • Stygobromus fecundus Holsinger, 1978 (Tennessee)
 • Stygobromus fergusoni Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus finleyi Holsinger, 1978 (Tennessee)
 • Stygobromus flagellatus (J. E. Benedict, 1896) VU[21]
 • Stygobromus fontinalis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus franzi Holsinger, 1978 (Maryland)
 • Stygobromus gallawayae Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus glacialis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus gracilipes (Holsinger, 1967) (Virginia to Pennsylvania)
 • Stygobromus gradyi Holsinger, 1974 VU[22]
 • Stygobromus grahami Holsinger, 1974
 • Stygobromus grandis Holsinger, 1978 (Georgia)
 • Stygobromus hadenoecus (Holsinger, 1966) VU[23]
 • Stygobromus harai Holsinger, 1974 VU[24]
 • Stygobromus hayi (Hubricht & Mackin, 1940) EN[25] (District of Columbia)
 • Stygobromus herbsti Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus heteropodus Hubricht, 1943 VU[26]
 • Stygobromus hoffmani Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus holsingeri Ward, 1977
 • Stygobromus hubbsi Shoemaker, 1942 VU[27]
 • Stygobromus hyporheicus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus hyrcana (Dershavin, 1939)
 • Stygobromus idahoensis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus imperialis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus indentatus (Holsinger, 1967) VU[28] (North Carolina, Virginia)
 • Stygobromus inexpectatus Holsinger, 1978 (Alabama)
 • Stygobromus interitus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus intermedia (Dobreanu, Manolache & Piascariu, 1952)
 • Stygobromus interstitialis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus iowae Hubricht, 1943
 • Stygobromus jakutana (Martynov, 1931)
 • Stygobromus jemezensis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus johanseni (Shoemaker, 1920)
 • Stygobromus kazakhstanica Kulkina, 1992
 • Stygobromus kenki Holsinger, 1978 (District of Columbia, Virginia)
 • Stygobromus lacicolus Holsinger, 1974
 • Stygobromus lanensis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus latus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus leensis Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus lepida (Mateus & Mateus, 1991)
 • Stygobromus levanidovae (G. Karaman, 1991)
 • Stygobromus limbus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus longidactylus (S. Karaman, 1929)
 • Stygobromus longipes (Holsinger, 1966) VU[29]
 • Stygobromus lucifugus (Hay, 1882) EX[30]
 • Stygobromus mackenziei Holsinger, 1974 VU[31]
 • Stygobromus mackini Hubricht, 1943 (Tennessee to West Virginia)
 • Stygobromus meschtscherica (Borutsky, 1929)
 • Stygobromus minutus Holsinger, 1978 (Georgia)
 • Stygobromus montanensis Holsinger, 1974
 • Stygobromus montanus (Holsinger, 1967) VU[32]
 • Stygobromus morrisoni (Holsinger, 1967) VU[33] (Virginia, West Virginia)
 • Stygobromus mundus (Holsinger, 1967) VU[34] (Virginia)
 • Stygobromus myersae Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus mysticus Holsinger, 1974
 • Stygobromus nanus Holsinger, 1978 (West Virginia)
 • Stygobromus nortoni (Holsinger, 1969) VU[35]
 • Stygobromus obrutus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus obscurus Holsinger, 1974
 • Stygobromus onondagaensis (Hubricht & Mackin, 1940) VU[36]
 • Stygobromus oregonensis Holsinger, 1974
 • Stygobromus ozarkensis (Holsinger, 1967) VU[37]
 • Stygobromus parvus (Holsinger, 1969) VU[38] (Virginia)
 • Stygobromus pecki (Holsinger, 1967) EN[39]
 • Stygobromus pennaki Ward, 1977
 • Stygobromus philareti (Birstein, 1948)
 • Stygobromus phreaticus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus pizzinii (Shoemaker, 1938) VU[40] (Virginia to Pennsylvania)
 • Stygobromus pollostus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus pseudospinosus Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus pusillus (Martynov, 1930) (Nga)
 • Stygobromus putealis (Holmes, 1909) VU[41]
 • Stygobromus puteanus Holsinger, 1974
 • Stygobromus quatsinensis Holsinger & Shaw, 1987
 • Stygobromus rallus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus redactus Holsinger, 1978 (West Virginia)
 • Stygobromus reddelli (Holsinger, 1966) VU[42]
 • Stygobromus rudolphi Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus russelli (Holsinger, 1967)
 • Stygobromus saltuaris Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus secundus Bousfield & Holsinger, 1981
 • Stygobromus sheldoni Holsinger, 1974
 • Stygobromus sierrensis Holsinger, 1974
 • Stygobromus simplex Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus smithi Hubricht, 1943 VU[43]
 • Stygobromus sparsus Holsinger, 1978 (Tennessee)
 • Stygobromus spinatus (Holsinger, 1967) VU[44] (West Virginia)
 • Stygobromus spinosus (Hubricht & Mackin, 1940) (Virginia)
 • Stygobromus stadukhini (Derzhavin, 1930)
 • Stygobromus stegerorum Holsinger, 1978 (Virginia)
 • Stygobromus stellmacki (Holsinger, 1967) VU[45] (Pennsylvania)
 • Stygobromus subtilis (Hubricht, 1943) VU[46]
 • Stygobromus tahoensis Holsinger, 1974
 • Stygobromus tenuis (S. I. Smith, 1874) (Connecticut to Maryland)
 • Stygobromus trinus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus tritus Holsinger, 1974
 • Stygobromus urospinatus Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus utahensis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus vitreus Cope, 1872
 • Stygobromus wachuschtii (Behning, 1940)
 • Stygobromus wahkeenensis Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus wardi Wang & Holsinger, 2001
 • Stygobromus wengerorum Holsinger, 1974 VU[47]
3121--stygobromusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)