User Tools

Site Tools


3132--c-b-m-be-th-ngla-gi

Acheilognathus tonkinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Cypriniformes
Họ (familia) Cyprinidae
Chi (genus) Acheilognathus
Loài (species) A. tonkinensis
Danh pháp hai phần
Acheilognathus tonkinensis
(Vaillant, 1892)[1]

Cá bướm be thường (danh pháp: Acheilognathus tonkinensis) là loài cá nước ngọt thuộc họ Cá chép.

  1. ^ Thông tin "Acheilognathus tonkinensis" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 4 năm 2006.
  • Dữ liệu liên quan tới Cá bướm be thường tại Wikispecies
3132--c-b-m-be-th-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)