User Tools

Site Tools


3149--thermodiaptomusla-gi

Thermodiaptomus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Crustacea
Lớp (class) Maxillopoda
Phân lớp (subclass) Copepoda
Bộ (ordo) Calanoida
Họ (familia) Diaptomidae
Chi (genus) Thermodiaptomus
Kiefer, 1932

Thermodiaptomus là một chi động vật giáp xác trong họ Diaptomidae.

Chi này gồm các loài:[1]

  • Thermodiaptomus congruens (G. O. Sars, 1927)
  • Thermodiaptomus galebi (Barrois, 1891)
  • Thermodiaptomus galeboides (G. O. Sars, 1909)
  • Thermodiaptomus mixtus (G. O. Sars, 1909)
  • Thermodiaptomus syngenes (Kiefer, 1929)
  • Thermodiaptomus yabensis (S. Wright & Tressler, 1928)
  1. ^ T. Chad Walter (2010). T. C. Walter & G. Boxshall, biên tập. “Thermodiaptomus Kiefer, 1932”. World Copepoda database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2010. 
  • Dữ liệu liên quan tới Thermodiaptomus tại Wikispecies
3149--thermodiaptomusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)