User Tools

Site Tools


3156--talcala-gi

Talca là một thành phố và khu tự quản Chile có cự ly khoảng 255 km (158 dặm) về phía nam của Santiago, và là thủ phủ của cả tỉnh Talca và vùng Maule (khu vực 7 của Chile). Của cuộc điều tra dân số năm 2002, thành phố có dân số 193.755 người.

Thành phố này là một trung tâm kinh tế quan trọng, với nông nghiệp (lúa mì) và các hoạt động sản xuất, cũng như sản xuất rượu vang. Nó cũng là nơi đóng trụ sở của Đại học de Talca và Đại học Công giáo Maule, trong số những người khác. Giáo hội Công giáo Talca đã tổ chức một vai trò nổi bật trong lịch sử của Chile.

Danh sách các đô thị đông dân nhất Chile
Thứ Đô thị Khu hành chính Dân số

Santiago
Santiago
Valparaiso
Valparaíso

1 Santiago Khu vực thủ đô Santiago 5,428,590
2 Valparaiso Vùng Valparaíso 803,683
3 Concepción Vùng Bío Bío 666,381
4 La Serena Vùng Coquimbo 296,253
5 Antofagasta Vùng Antofagasta 285,255
6 Temuco Vùng Araucanía 260,878
7 Rancagua Vùng O'Higgins 236,363
8 Talca Vùng Maule 191,154
9 Arica Vùng Arica và Parinacota 175,441
10 Chillán Vùng Bío Bío 165,528
Theo số liệu điều tra dân số năm 2002
3156--talcala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)