User Tools

Site Tools


3159--abbottina-binhila-gi

Abbottina binhi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Cypriniformes
Họ (familia) Cyprinidae
Phân họ (subfamilia) Gobioninae
Chi (genus) Abbottina
Loài (species) A. binhi
Danh pháp hai phần
Abbottina binhi
V. H. Nguyễn, 2001

Abbottina binhi là loài cá nước ngọt thuộc họ Cá chép.

  • Dữ liệu liên quan tới Abbottina binhi tại Wikispecies
  • Thông tin "Abbottina binhi" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 4 năm 2006.
3159--abbottina-binhila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)