User Tools

Site Tools


3160--suffren-l-p-t-u-tu-n-d-ngla-gi

Suffren cruiser class.svg
Sơ đồ lớp tàu tuần dương Suffren
Khái quát về lớp tàu
Tên gọi:Suffren
Xưởng đóng tàu:Xưởng vũ khí Brest
Bên sử dụng:Civil and Naval Ensign of France.svg Hải quân Pháp
Naval Ensign of Free France.svg Hải quân Pháp Tự Do
Lớp trước:lớp Duquesne
Lớp sau:Algérie
Thời gian đóng:1926-1932
Thời gian hoạt động:1930-1947
Hoàn tất:4
Bị mất:3
Nghỉ hưu:1
Đặc điểm khái quát
Kiểu: Tàu tuần dương hạng nặng
Trọng tải choán nước: 10.000 tấn (9.800 tấn Anh) (tiêu chuẩn)
12.780 tấn (12.580 tấn Anh) (đầy tải)
Độ dài: 194 m (636,48 ft)
Sườn ngang: 20 m (65,62 ft)
Mớn nước: 7,3 m (23,95 ft)
Động cơ đẩy: 3 × turbine hơi nước hộp số Rateau-Bretagne SR
9 × nồi hơi Guyot
3 × trục
công suất 100.000 shp (75.000 kW)
Tốc độ: 32 hải lý một giờ (36,82 mph; 59,26 km/h)
Tầm xa: 4.500 hải lý (5.178,51 mi; 8.334,00 km) ở tốc độ
Dùng bản mẫu không đúng {{15}} - Xem chi tiết Bản mẫu:15.
Thủy thủ đoàn
đầy đủ:
752 (Suffren: 773)
Vũ trang: 8 × hải pháo 203 mm/50 Modèle 1924 (4×2)
8 × pháo phòng không 90 mm (3,5 in)/55-calibre (8×1) ngoại trừ Dupleix (4×2)
8 × pháo phòng không 37 mm (1,5 in) (4×2)
12 × súng phòng không 13,2 mm (0,52 in)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ] (4×3)
6 × ống phóng ngư lôi 550 mm (22 in) (2×3)
Bọc giáp: đai giáp chính: 60 mm (2,4 in);
sàn tàu: 25 mm (0,98 in);
tháp pháo và tháp chỉ huy: 30 mm (1,2 in)
Máy bay mang theo: 3 × thủy phi cơ (Suffren: 2)
Thiết bị bay: 2 × máy phóng

Lớp tàu tuần dương Suffren bao gồm 4 tàu tuần dương hạng nặng được Hải quân Pháp chế tạo vào giai đoạn cuối những năm 1920 - đầu những năm 1930 và đều được bố trí tại khu vực Địa Trung Hải. Tất cả đều đã tham gia vào giai đoạn mở đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai cho đến khi Pháp thua trận bộc phải đầu hàng. Ba chiếc trong lớp: Colbert, FochDupleix, đã rút ra khỏi hoạt động tác chiến rồi bị đánh đắm tại Toulon hầu không để lọt vào tay quân Đức; chỉ có Suffren sống sót qua cuộc chiến khi đầu hàng lực lượng Đồng Minh tại Alexandria, Ai Cập, tái hoạt động trở lại từ năm 1943 đến năm 1947, rồi cuối cùng bị tháo dỡ vào năm 1974.

Phương tiện liên quan tới Suffren class cruisers tại Wikimedia Commons

3160--suffren-l-p-t-u-tu-n-d-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)