User Tools

Site Tools


3229--l-nh-th-ch-u-nam-c-c-thu-c-cla-gi

Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc (Australian Antarctic Territory) là một phần của châu Nam Cực. Vương quốc Anh từng đòi chủ quyền khu vực này và đặt dưới quyền điều hành của Thịnh vượng chung Úc năm 1933. Đây là lãnh thổ lớn nhất ở Nam Cực bị đòi chủ quyền. Từ khi Hiệp ước Nam Cực có hiệu lực năm 1961, Điều 1 nêu rõ "Hiệp ước không công nhận, tranh cãi hay xác lập bất cứ yêu cầu chủ quyền lãnh thổ nào, sẽ không có yêu cầu lãnh thổ nào được xác nhận khi hiệp ước còn hiệu lực", hầu hết các quốc gia trên thế giới không công nhận những đòi hỏi lãnh thổ ở Nam Cực của bất cứ quốc gia nào.

Lãnh thổ này được chia thành 9 quận, bao gồm:

Yêu cầu đòi chủ quyền của Úc đối với Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc chỉ được bốn quốc gia công nhận gồm Vương quốc Anh, New Zealand, Pháp và Na Uy.[1] Trong các quốc gia không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Úc đáng chú ý có Nhật Bản.[2] Nhật Bản cũng không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Úc đối với vùng biển thuộc Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc - nơi mà Nhật Bản thực hiện việc đánh bắt cá voi.[3]

3229--l-nh-th-ch-u-nam-c-c-thu-c-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)