User Tools

Site Tools


3250--ba-ka-palankala-gi

Bačka Palanka (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Bačka Palanka có diện tích km2, dân số là 29.449 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3250--ba-ka-palankala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)