User Tools

Site Tools


3258--gi-i-vi-n-h-n-l-m-nh-t-b-n-h-c-t-pla-gi

Giải Viện hàn lâm Nhật Bản (日本学士院賞?) là một giải thưởng hàng năm của Viện Hàn lâm Nhật Bản dành cho các thành tựu học thuật trong Khoa học, Kỹ thuật và Khoa học Nhân văn. Giải thưởng gồm một huy chương, một bằng chứng nhận (công trình) và một khoản tiền 1 triệu yen.

Lễ trao giải được tổ chức tại trụ sở Viện hàn lâm Nhật Bản ở Công viên Ueno, Tokyo. Hoàng đế Nhật Bản thường tới dự Lễ trao giải này từ năm 1949, gồm 3 giải sau:

  • 2008 (lần thứ 98)
  • 2007 (lần thứ 97)
  • 2006 (lần thứ 96)
  • 2005 (lần thứ 95)
  • 2004 (lần thứ 94)
  • 2003 (lần thứ 93)
  • 1996 (lần thứ 86)
  • 1993 (lần thứ 83)
3258--gi-i-vi-n-h-n-l-m-nh-t-b-n-h-c-t-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)