User Tools

Site Tools


3276--long-b-nh-t-nla-gi

Phường Long Bình Tân là một phường của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phường nằm về hướng nam của thành phố Biên Hòa, cách nội ô thành phố Biên Hòa khoảng 10 km, có 2 quốc lộ chính là Quốc lộ 1A và Quốc lộ 51, là cửa ngõ phía nam thuận tiện giao thông cho cả vùng trọng điểm kinh tế phía nam.

3276--long-b-nh-t-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)