User Tools

Site Tools


3286--gi-i-heinz-hopfla-gi

Giải Heinz Hopf là một giải thưởng của trường ETH Zurich, được trao cho công trình khoa học xuất sắc trong lãnh vực Toán học thuần túy. Giải được đặt theo tên nhà toán học Đức Heinz Hopf (1894–1971), giáo sư toán học ở ETH Zürich từ năm 1931 tới 1965, và được trao mỗi 2 năm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2009. Số tiền thưởng của giải này là 30.000 Franc Thụy Sĩ.

3286--gi-i-heinz-hopfla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)