User Tools

Site Tools


3292--ho-ng-xla-gi

Hoàng Xá là một thôn thuộc thị trấn Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội. Trước đấy Hoàng Xá thuộc xã Liên Bạt. Hoàng Xá là vùng quê lúa nước của đồng bằng Bắc Bộ. Các nhân vật của thôn: Nhà báo Nguyễn Tiến Thiêm.

Hoàng Xá có ngôi đình cổ, dựng năm Chính Hòa thứ 15 thời Lê Trung Hưng (1694) được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ngay từ đợt đầu tiên (1962) Trải qua hơn 300 năm xây dựng và tồn tại, đình Hoàng Xá vẫn uy nghi vững chãi, mang trong mình tinh hoa nghệ thuật của cha ông

3292--ho-ng-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)