User Tools

Site Tools


3310--t-n-ti-n-bi-n-h-ala-gi

Tân Tiến
Phường
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
Thành lập 2000

Tân Tiến là phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường Tân Tiến là một phường nội ô của thành phố Biên Hòa. Hệ thống đường giao thông rất thuận lợi gồm 02 trục quốc lộ 1 và quốc lộ 15, 02 trục đường 5 và đường Đồng Khởi.

Phía Đông giáp phường Tân Hiệp.

Phía Tây giáp phường Trung Dũng

Phía Nam giáp phường Tân Mai, Thống Nhất

Phía Bắc giáp phường Tân Phong.

Phường Tân Tiến được chia thành 7 khu phố có 74 tổ nhân dân:

Khu phố 1: chia thành 10 tổ nhân dân

Khu phố 2: chia thành 08 tổ nhân dân

Khu phố 3: chia thành 09 tổ nhân dân

Khu phố 4: chia thành 10 tổ nhân dân

Khu phố 5: chia thành 07 tổ nhân dân

Khu phố 6: chia thành 22 tổ nhân dân

Khu phố 7: chia thành 08 tổ nhân dân

Tổng diện tích tự nhiên: 131.34 ha.

3310--t-n-ti-n-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)