User Tools

Site Tools


3313--kru-evacla-gi

Kruševac (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Kruševac có diện tích  km², dân số là 57.347 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3313--kru-evacla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)