User Tools

Site Tools


3326--t-n-v-nla-gi

Tân Vạn
Phường
Địa lý
Diện tích 443,7 ha
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 13.432
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa

Tân Vạn là một phường thuộc thành phố Biên Hòa.

Tân Vạn nằm ở hữu ngạn sông Đồng Nai, trước đây là một xã vùng ven của thành phố Biên Hòa đến năm 1984 được chuyển thành phường cho phù hợp với cơ cấu kinh tế xã hội của địa phương.

Phía Bắc giáp phường Bửu Hòa

Phía Đông giáp sông Đồng Nai

Phía Tây và Nam giáp phường Bình Thắng – thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Diện tích tự nhiên 443,70ha, dân số 2409 hộ với 13432 người.

Phường Tân Vạn chia ra 4 khu phố 58 tổ trong đó:

Khu phố 1: 10 tổ với 402 hộ 2492 người

Khu phố 2: 18 tổ với 635 hộ 3488 người

Khu phố 3: 15 tổ với 530 hộ 3141 người

Khu phố 4: 16 tổ với 842 hộ 4511 người

3326--t-n-v-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)