User Tools

Site Tools


3329---abacla-gi

Šabac (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Šabac có diện tích  km², dân số là người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3329---abacla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)